14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์

เขียนโดย เพชรบูรณ์ลิงค์. Posted in สถานที่ท่องเที่ยว

"เพชรบูรณ์" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ "เพชรบูรณ์" ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะชมทะเลหมอกสวยๆ บนเขาค้อ หรือจะถ่ายรูปชิคๆ ที่ภูทับเบิก แต่ใครจะรู้ใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์นั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไม่น้อยกว่าที่อื่นเลย ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้รวบรวม 14 จุดสุดประทับใจ ท่องเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ มีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

558000013421612

 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"พุทธอุทยานเพชบุระ" เป็นศูนย์รวมจิตใจคนเพชรบูรณ์
        
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"พุทธอุทยานเพชบุระ" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
        1. พุทธอุทยานเพชบุระ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ที่วัดไตรภูมิ เป็นมหาพุทธานุสรณ์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกลายเป็นจุดศูนย์ร่วมจิตใจของคนเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา อีกด้วย 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย" เดิมทีเป็นศาลาเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
        
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
“ห้องครัวเพชรบูรณ์” ห้องจัดแสดงของกินขึ้นชื่อ ที่ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
        2. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เป็นการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าให้เป็นหอโบราณคดีที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นห้องโถงต้อนรับ ห้องกาแฟและห้องว่าด้วยของกินในเพชรบูรณ์ ชื่อว่า “ห้องครัวเพชรบูรณ์” การจัดแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคศรีเทพ และจัดแสดงในช่วงต่อมาคือ สมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงยุคร่วมสมัย มีห้องสมุดทางวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์และห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อีกด้วย 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์"
        3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยตรีมุขเป็นที่ตั้งเสาหลักเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหิน ซึ่งในการบูรณะศาลหลักเมืองเมื่อปีพ.ศ.2548 ได้พบว่าเสาหลักเมืองนั้นเป็นศิลาจารึกอักษรขอมเขียนเป็นภาษาสันสกฤตเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ 1 ด้านและศาสนาพุทธ 3 ด้าน ตัวเสาหลักเมืองเป็นแท่งเสาหินทรายสีเทามีลักษณะปลายป้านโค้งมน สันนิฐานว่า น่าจะอัญเชิญมาจากเมืองศรีเทพและมาประดิษฐานที่วัดมหาธาตุก่อน แล้วจึงอัญเชิญมาตั้งเป็นเสาหลักเมืองเมื่อ พ.ศ. 2443 จากการลอกลายอักษรและอ่านโดยกรมศิลปากรพบว่าศิลาจารึกนี้ มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16 จึงนับว่าเป็นเสาหลักเมืองที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุนับพันปี ซึ่งชาวเพชรบูรณ์ให้ความศรัทธา เคารพสักการะและเชื่อถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด 
        4. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เดิม โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม จัดแสดง และถ่ายทอดเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และคิดค้นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาด้านวัฒนธรรม เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมและมีสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"ประติมากรรมมะขามหวาน" สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสัญลักษณ์ "เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน”
        5. ประติมากรรมมะขามหวาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสัญลักษณ์ "เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน” เป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาถึงเพชรบูรณ์แล้ว ประติมากรรมมะขามหวาน เป็นมะขามพันธุ์หมื่นจง ที่มีลักษณะฝักโค้งและผอม เพราะมะขามหวานหมื่นจงเป็นมะขามหวานพันธุ์แรกที่ปลูกในเพชรบูรณ์ ต้นเก่าแก่ดั้งเดิมอยู่ที่อำเภอหล่มเก่า มะขามหวานที่นิยมปลูกกันมากในจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากพันธุ์หมื่นจงแล้ว ยังมีพันธุ์สีทอง ประกายทอง น้ำผึ้ง ศรีชมพูอินทผลัม ฯลฯ ด้านหลังประติมากรรมยังมีป้ายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมะขามหวานให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและศึกษาอีกด้วย 
        6. หอประวัติศาสตร์เพชบุระ เดิมเป็นที่ตั้งของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง ชื่อว่า "สวนสาธารณเพชบุระ” ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของเพชรบูรณ์ ภายในสวนมีลานเอนกประสงค์ขนาดใหญ่และเวทีสำหรับจัดงานต่างๆ มีลานออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกาย ประติมากรรมเมืองอยู่สบาย ส่วนตัวอาคารจวนผู้ว่า ฯ เก่าได้จัดทำเป็นหอประวัติศาสตร์รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ ภาพในอดีตของเพชรบูรณ์ห้องสมุดข้อมูลเพชรบูรณ์ เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ได้ขุดค้นพบในเพชรบูรณ์รวมทั้งของที่ประชาชนทั่วไปได้บริจาคมาร่วมจัดแสดงด้วย 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์"
        
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
นิทรรศการแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ ที่ "หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์"
        7. หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ เป็นอาคารสำนักงานการชาดเก่าที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเพชบุระได้จัดเป็นหอแสดงภูมิปัญญาและวิธีชีวิตคนเพชรบูรณ์แบ่งเป็นเรื่องการทำมาหากินอาชีพดั้งเดิมของคนเพชรบูรณ์ 6 เรื่องด้วยกัน คือ ข้าว ข้าวโพด มะขามหวาน ใบยาสูบ การหาของป่าและวิถีชีวิตริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมทั้งเครื่องมือทำมาหากินและเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยจัดเป็นห้องนิทรรศการที่ทันสมัย สวยงามและมีคุณค่ายิ่ง 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง" เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์
        
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์" ที่ วัดมหาธาตุ
        8. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้านหลังโบสถ์มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  เมื่อพ.ศ. 2510 ได้มีการขุดค้นเจดีย์ พบจารึกลานทองในท้องหมูสำริดจารึกว่า "พระเจ้าเพชบุร” เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ.1926 และยังพบพระพุทธรูปสมัยต่างๆเช่น ทวาราวดี ลพบุรี สุโขทัย อู่ทอง และพระเครื่องเนื้อชินพิมพ์ต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐาน"หลวงพ่อเพชรมีชัย" ที่ตามพงศวดารระบุว่า พระยาจักรี (รัชกาลที่ 1) ในขณะนั้นได้เคยมานมัสการในขณะเดินทัพมาพักที่เพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุจึงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อเมืองเพชรบูรณ์มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
        9. วัดไตรภูมิ เป็นวัดกลางเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก มีอายุกว่า 400 ปี อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางสมาธิ ศิลปะขอม หน้าตักกว้าง 13นิ้ว สูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน หล่อด้วยทองสำริด ทรงชฎาเทริดดูน่าเกรงขาม เข้มขลัง งดงามมาก 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์"
        
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์" เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงกำแพงเมืองในเพชรบูรณ์
        10. กำแพงเมืองและหอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์ ลักษณะกำแพงก่ออิฐถือปูนที่ประตูเมืองมีหินทรายและศิลาแลงประกอบบางส่วน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกลางกรุงศรีอยุธยา โดยมีป้อมปราการทั้งหมด 4 ป้อม ส่วนหอนิทรรศน์กำแพงเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงรายละเอียดการสร้างกำแพงเมืองโบราณของเพชรบูรณ์ 2 ยุคสมัยด้วยกัน คือ สมัยสุโขทัยและอยุธยา ภายในหอฯ นอกจากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัดโบราณและตำนานพื้นบ้านที่ร่วมสมัยกับกำแพงเมืองเพชรบูรณ์แล้ว ยังมีข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำแพงเมืองในที่ต่างๆ อีกด้วย ส่วนอาคารด้านนอกจะสร้างโดยใช้ลักษณะแบบป้อมกำแพงเมืองที่มีใบบังและใบเสมาตามหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งสามารถเดินรอบและขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูวิวทิวทัศน์ อย่างป้อมกำแพงเมืองจริงๆ ได้ 
        11. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯมาเยี่ยมและเผยแพร่ธรรมถึง3 พระองค์ และเป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงามยิ่ง มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ภายในวัดมีสวนป่าสวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์"
        12. วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์ จัดสร้างขึ้นโดยจำลองจากเสาหลักเมืองนครบาลฯ ที่เมื่อพ.ศ. 2486-2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่2 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ออกพระราชกำหนดย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เพชรบูรณ์โดยใช้ชื่อว่า "นครบาลเพชรบูรณ์” เพราะเห็นว่าเพชรบูรณ์นั้นมีชัยภูมิที่เหมาะสม อากาศดี อยู่ใจกลางประเทศ มีภูเขาล้อมรอบและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว และได้ดำเนินการอพยพราษฎรมาตั้งหลักแหล่งที่เพชรบูรณ์พร้อมกับย้ายที่ทำการรัฐบาลตลอดจนสถานที่ราชการต่าง ๆ มาตั้งที่เพชรบูรณ์ แต่ไม่ผ่านอนุมัติจึงยกเลิกไป 
 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวหลากหลายในเมืองเพชรบูรณ์
"หอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด"
        13. หอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด เป็นอนุสรณ์แก่แชมป์โลกคู่แฝดชาวเพชรบูรณ์ นั่นคือ เขาค้อ และเขาทราย แกแลคซี่ โดยเขาทรายแกแลคซี่ เป็นแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวท ของสมาคมมวยโลก (WBA) ชกป้องกันตำแหน่งชนะถึง 19 ครั้ง โดยไม่เสียตำแหน่งก่อนแขวนนวม ซึ่งทั้งสองคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมากโด่งดังไปทั้งประเทศในฐานะที่เป็นแชมป์โลกคู่แฝดในเวลาเดียวกัน 
        14. สวนสาธารณะหนองนารี เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นแหล่งพันธุ์พืช ประเภทบัวนานาชนิด แหล่งพันธุ์ปลาต่างๆ ตลอดจนนกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งนกประจำถิ่นและนกที่อพยพจากถิ่นอื่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายสถานที่จัดงานประเพณีและกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังได้จัดทำอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน และมีท้องฟ้าจำลองหอดูดาว โรงหนัง 3 มิติ อุทยานบัวสวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ 
        หากใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้ว อย่าลืมแวะมาเที่ยว 14 จุดในเมืองเพชรบูรณ์ นอกจากได้ความรู้และความเป็นมาเป็นไปในจังหวัดเพฃรบูรณ์ ยังได้รู้ถึงในมุมมองใหม่ๆ ที่มีสเน่ห์ในเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วย 
        นักท่องที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่หอโบราณดคีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โทร. 0-5672-1523 
        *****************************************
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูลัด

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เจ้าบ้านแนะนำ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเพชรบูรณ์ลิงค์

เพชรบูรณ์ลิงค์ : ผู้จัดทำเป็นผู้รักการทำเว็บไซต์ฯ โดยใช้เวลาว่างในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องราวของเพชรบูรณ์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อเรา

แจ้งการละเมิดสิทธิหรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหา
  • EMAIL : jakphet.l@gmail.com
  • Facebook : @phetchabunlink
  • Twitter : @phetchabunlink
  • Google+ : 103824524387054938114