ประวัติหอประวัติศาสตร์เพชบุระ

เขียนโดย เพชรบูรณ์ลิงค์. Posted in สถานที่ท่องเที่ยว

5606740056067400

หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหอประวัติศาสตร์เพชบุระ  หรือ  สวนสาธารณะเพชบุระ  ตั้งอยู่  ณ.ถนนเพชรเจริญ  เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง  ซึ่งได้ปรับปรุงจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเดิม  อันประกอบด้วย  ลานอเนกประสงค์  ห้องออกกำลังกาย  หอเกียรติยศบุคคลสำคัญจังหวัดเพชรบูรณ์  มีการจัดแสดงภาพเก่าเล่าอดีตและอาคารแสดงวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวเพชรบูรณ์  พร้อมทั้งมีสนามเด็กเล่น  ตลอดจนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์  ความสำคัญของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์  และวัตถุโบราณสิ่งประดิษฐ์ต่าง  ๆ  ที่ขุดพบและได้รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.

เมนูลัด

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เจ้าบ้านแนะนำ
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเพชรบูรณ์ลิงค์

เพชรบูรณ์ลิงค์ : ผู้จัดทำเป็นผู้รักการทำเว็บไซต์ฯ โดยใช้เวลาว่างในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องราวของเพชรบูรณ์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อเรา

แจ้งการละเมิดสิทธิหรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหา
  • EMAIL : jakphet.l@gmail.com
  • Facebook : @phetchabunlink
  • Twitter : @phetchabunlink
  • Google+ : 103824524387054938114